G17

Title: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná
Year: 1973
Volume: 22
Issue: G17
Publication year
1976
Topic
Stati
Title Document
Marxistická sociologie války a její rozvíjení | [7]–12
Ovesný, Miroslav
PDF
K některým metodologickým aspektům sociolingvistiky : (diskuzní podněty) | [13]–21
Hájek, Mojmír; Chloupek, Jan
PDF
Obsah a rozsah typového pojmu | [23]–31
Gregor, Miroslav
PDF
Proces vyrovnávání vzdělanostní úrovně mužů a žen v ekonomicky aktivní populaci ČSSR | [33]–43
Možný, Ivo
PDF
Wilhelma Diltheye založení vědy duchovní a pozitivismus Johna Stuarta Milla | [45]–56
Střítecký, Jaroslav
PDF
Die soziologische Problematik des Gebietes in Bezug auf die Entwicklungsspezifität der Tschechoslovakischen Landwirtschaft | [57]–70
Burian, Antonín; Hájek, Mojmír
PDF
K některým empirickým zjištěním o vztazích mezi vzděláním a volným časem | [71]–91
Pácl, Pavel
PDF
K problému operacionalizace sociální kategorie mládeže | [93]–104
Přadková, Svatomíra
PDF
Dělba práce v domácnosti a předpoklady socialistického způsobu života | [105]–122
Tomášek, Pavel
PDF
Sdělení, zprávy a recenze
Title Document
K problematice ekonomiky tvorby a užívání programů pro hromadné zpracování dat na samočinných počítačích | [123]–129
Možný, Ivo
PDF
Program SOC, jeho možnosti, meze a dosavadní zkušenosti | 129–133
Foret, Miroslav; Librová, Hana
PDF
Sociologická práce v muzeích | 133–136
Gabriel, Jiří
PDF
Některé sociologické konference v roce 1973 : přehled | 136–142
Hájek, Mojmír
PDF
Dvě diplomové práce o volných sobotách | 142–145
Pácl, Pavel
PDF
[Sociální mobilita: sborník sociologických textů] | 145–146
Možný, Ivo
PDF
[Dunning, Eric, ed. The sociology of sport: a selection of readings] | 146–147
Pácl, Pavel
PDF
[Kamiač, Andrej. Ekonomika vzdelania] | 147–148
Přadková, Svatomíra
PDF
[Čagin, Boris Aleksandrovič. Očerk istorii sociologičeskoj mysli v SSSR (1917-1969)] | 148–151
Střítecký, Jaroslav
PDF
[Lekcii po metodike konkretnych social'nych issledovanij] | 151–152
Gregor, Miroslav
PDF
[Jadov, Vladimir Aleksandrovič. Sociologičeskoje issledovanije: metodologija, programma, metody] | 153–155
Gregor, Miroslav
PDF