Manuální aktivity ve volném čase

Title: Manuální aktivity ve volném čase
Variant title:
  • Ручная работа во время досуга
    • Ručnaja rabota vo vremja dosuga
  • Manuelle Aktivitäten während der Freizeit
    • Ručnaja rabota vo vremja dosuga
Author: Pácl, Pavel
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1975, vol. 24, iss. G19, pp. [105]-115
Extent
[105]-115
Type: Article
Language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
Ve studii "Vývoj způsobu života v souvislosti s perspektivním rozvojem společnosti", vydané Ústavem pro filosofii a sociologii ČSAV, se - kromě jiného - píše: "Nedostatečný rozvoj služeb, včetně těch, které jsou určeny k instalování, udržování a opravování hmotných statků dlouhodobé osobní spotřeby, ... namnoze vede (jako zejména v případě automobilismu a chataření) k hypertrofii takzvaného kutilství ve skladbě aktivit volného času. To se pak někdy vydává za růst kompenzačních funkcí nebo dokonce tvořivých aktivit volného času a doporučuje se podporovat tuto tendenci; ale z větší části tu jde buď o omyl či nepochopení problematiky socialistické kultivace volného času, anebo o přikrašlování podle hesla "z nouze ctnost". Ve skutečnosti se tu zejména v důsledku existujícího vývoje struktury spotřeby prosazuje vlastně trend k ekonomicky neefektivní malovýrobě v domácnostech... Tento příspěvek chce k výšeuvedeným řádkům přičinit několik poznámek.