Příspěvek k diskusi o zákonu hodnoty a problému tvorby cen v SSSR

Title: Příspěvek k diskusi o zákonu hodnoty a problému tvorby cen v SSSR
Author: Kříž, Karel
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1958, vol. 7, iss. G2, pp. 99-104
Extent
99-104
Type: Review
Language
License: Not specified license
Reviewed work
Kronrod, J. Zákon hodnoty a problém tvorby cen v SSSR. Politická ekonomie, 1957, roč. 5, č. 9. ISSN 0032-3233.
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.