Die Losung der Arbeiterregierung - der Vorgängerin der Volksdemokratie und der erste Versuch ihrer Verwirklichung in Sachsen im Jahre 1923

Title: Die Losung der Arbeiterregierung - der Vorgängerin der Volksdemokratie und der erste Versuch ihrer Verwirklichung in Sachsen im Jahre 1923
Variant title:
  • Heslo dělnicko-rolnické vlády - předchůdce lidové demokracie a první pokus o jeho uskutečnění v roce 1923
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1966, vol. 15, iss. G10, pp. [65]-82
Extent
[65]-82
Type: Article
Language
Summary language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.