On trends in the further development of the theory of scientific atheism, and the intensification of the education of the working people in scientific atheism

Title: On trends in the further development of the theory of scientific atheism, and the intensification of the education of the working people in scientific atheism
Variant title:
  • O směrech dalšího rozvoje teorie vědeckého ateismu a prohlubování vědeckoateistické výchovy pracujících
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1966, vol. 15, iss. G10, pp. [33]-46
Extent
[33]-46
Type: Article
Language
Summary language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.