Zur Problematik der Strukturgestaltung des politischen Lebens in der ČSSR in der Nachfeberzeit

Title: Zur Problematik der Strukturgestaltung des politischen Lebens in der ČSSR in der Nachfeberzeit
Variant title:
  • K problematice formování struktury politického života v ČSSR v poúnorovém období
Contributor
Chyba, Walter (Translator)
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1967, vol. 16, iss. G11, pp. [131]-146
Extent
[131]-146
Type: Article
Language
Summary language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.