Die Entwicklung des Kreditsystems der Tschechoslowakischen Republik von 1945 bis 1948

Title: Die Entwicklung des Kreditsystems der Tschechoslowakischen Republik von 1945 bis 1948
Variant title:
  • Vývoj úvěrové soustavy ČSR v letech 1945-1948
Author: Štancl, Rudolf
Contributor
Jílková, L. (Translator)
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1967, vol. 16, iss. G11, pp. [99]-116
Extent
[99]-116
Type: Article
Language
Summary language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.