Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. H, Řada hudebněvědná 1975, vol. 24, iss. H10