[Enato Diethnes Symposio Archaiou Hellēnikou Dramatos = Ninth International symposium on ancient Greek drama: Thema, historia kai archaio Hellēniko drama neoi tropoi ermēneias tēs historias kai tou archaiou Hellēnikou dramatos: 2-4 Septemvriou 2006, Drouseia-Paphos, Kypros]

Title: [Enato Diethnes Symposio Archaiou Hellēnikou Dramatos = Ninth International symposium on ancient Greek drama: Thema, historia kai archaio Hellēniko drama neoi tropoi ermēneias tēs historias kai tou archaiou Hellēnikou dramatos: 2-4 Septemvriou 2006, Drouseia-Paphos, Kypros]
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. N, Řada klasická. 2008, vol. 57, iss. N13, pp. 144-145
Extent
144-145
  • ISSN
    1211-6335
Type: Review
Language
License: Not specified license
Reviewed work
Enato Diethnes Symposio Archaiou Hellēnikou Dramatos = Ninth International symposium on ancient Greek drama: Thema, historia kai archaio Hellēniko drama neoi tropoi ermēneias tēs historias kai tou archaiou Hellēnikou dramatos: 2-4 Septemvriou 2006, Drouseia-Paphos, Kypros. Epimeleia ekdosēs, Nikos Siaphkalēs. Leukōsia, Kypros: Kypriakou Kentrou D.I. Th., 2006. xi, 384 s. ISBN 978-9963-9164-4-3.
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.