Tělesné uvědomování : osobnostní prediktory a souvislost se zdravím vysokoškolských studentů

Title: Tělesné uvědomování : osobnostní prediktory a souvislost se zdravím vysokoškolských studentů
Variant title:
  • Body awareness : personality predictors and relation to health of university students
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. P, Řada psychologická. 2006, vol. 54, iss. P10, pp. [49]-58
Extent
[49]-58
  • ISSN
    1211-3522
Type: Article
Language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
Článek je věnován dílčí otázce problematiky zdraví současných vysokoškolských studentů. V souladu s holistickým pojetím zdraví poukazuje na koncept tělesného uvědomováni a možné souvislosti s vybranými osobnostními charakteristikami. Z výsledků vyplynulo, že významnými prediktory schopnosti uvědomovat si tělesné změny a procesy jsou zejména svědomitost a neuroticismus. Souvislost se zdravím má pak především pocit kontroly nad vlastním tělem (dílčí složka tělesného uvědomování).
This study discusses the topic of university students' health. It focused on interactions and relations between body awareness, health and some personality traits. Results of this study show interrelatedness of body awareness and neuroticism and conscientiousness and also of health and feeling of control. It is clear that people, who are highly organized in their lives, can also transfer this ability to the style of coping and dealing with information their bodies give them. Moreover, the overall feeling of control exceeds to a body perception and leads a person to give special active care to own health.