Souvislost mezi pojímáním dobra a zla a kauzální atribucí u adolescentů

Title: Souvislost mezi pojímáním dobra a zla a kauzální atribucí u adolescentů
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. P, Řada psychologická. 2001, vol. 49, iss. P5, pp. [41]-48
Extent
[41]-48
  • ISSN
    1211-3522
Type: Article
Language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
Metodou krokové regrese jsme u středoškoláků zjišťovali, které faktory posouzení dobrého a zlého člověka ovlivňují atribuci příčin úspěšných i neúspěšných situací. Porovnali jsme kategorie příčin: Spojené se subjektem (internální), spojené s partnerem v interakci, vyplývající z interakce a vnější. Nejvýznamnějším prediktorem je faktor, který jsme nazvali sociální úspěšnost. Překvapivě vzácná je souvislost s faktorem obecné hodnocení. Internální a ovladatelná atribuce u úspěšných situací narůstá s důvěrou ve schopnosti a sociální úspěšnost jiných lidí (dobrých i zlých). Přesun odpovědnosti na partnera, ovšem bez předpokladu, že by mohl situaci ovlivnit, narůstá se zvyšováním přesvědčení o sociální úspěšnosti zlého člověka.
Connection between concepts of the good and the evil and causal attributions among adolescents. We have used semantic differential and ASQ to assess the relation between causal attribution and factors of assessment two concepts - good man and bad man among adolescent. We used method stepwise linear regression. The categories of the causes varied from internal, dependent on partner or mutual relationship to external. Except the last, we have split all categories according controllability. The factor "social successfulness" has appeared the most important. The factor evaluation had not so much linear impact to causal attribution. Internal and controllable causes in successful situations were more frequent among people who high assessed social successfulness of both good and bad person. Partner related and uncontrollable causes were frequent in unsuccessful situations among them that high assessed "social successfulness" of bad person.