Macek, Petr

Name variants:

Macek, Petr (preferred)
Content type
Displaying 1 - 25 of 25.

Article
Macek, Petr; Kalina, Petr; Sedláčková, Simona. Český hudební slovník osob a institucí : pravidla pro autory - seznam zkratek – aktualizovaný stav 2010 (certifikovaná metodika). Musicologica Brunensia. 2010, vol. 45, iss. 1-2, pp. 283–297.

Article
Macek, Petr. Die tschechische Musikpublizistik 1945-69 im Lichte der semantischen Textanalyse. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. H, Řada hudebněvědná. 1997, vol. 46, iss. H32, pp. 49–58.

Article
Macek, Petr. Hudební věda v Brně po roce 1989. Musicologica Brunensia. 2015, vol. 50, iss. 1, pp. 9–15.

Article
Macek, Petr. Im Vorfeld und/oder im Vorzeichen der Volkstümlichkeit : ein Versuch über die ästhetische Normativität der tschechischen Musik der Mitte des 20. Jahrhunderts. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. H, Řada hudebněvědná. 1999, vol. 48, iss. H34, pp. 47–57.

Article
Macek, Petr; Poledňák, Ivan. In memoriam on the seventieth birthday of Jiří Fukač. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. H, Řada hudebněvědná. 2003-2005, vol. 52-54, iss. H38-40, pp. 7–13.

Article
Macek, Petr. Jaroslav Střítecký at 70. Musicologica Brunensia. 2011, vol. 46, iss. 1-2, pp. 5–7.

Article
Macek, Petr. Jiří Vysloužil a hudební lexikografie. Musicologica Brunensia. 2009, vol. 44, iss. 1-2, pp. 99–105.

Article
Macek, Petr. Karel Vetterl a počátky brněnského rozhlasového vysílání. Musicologica Brunensia. 2013, vol. 48, iss. 1, pp. 79–85.

Article
Macek, Petr. Ke stáří domů situovaných rovnoběžně s komunikací (Stavebně historický průzkum Strážnice). Archaeologia historica. 1987, vol. 12, iss. [1], pp. 225–232.

Article
Macek, Petr; Steinmetz, Karel. Miloš Štědroň at 65. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. H, Řada hudebněvědná. 2006, vol. 55, iss. H41, pp. 7–9.

Article
Macek, Petr. Music lexicographer Jiří Fukač and the Brno School of Music Lexicography. Musicologica Brunensia. 2017, vol. 52, iss. 2, pp. 43–48.

Article
Macek, Petr. On the project of Czech Music Dictionary of Persons and Institutions. Musicologica Brunensia. 2019, vol. 54, iss. 2, pp. 55–62.

Article
Macek, Petr. Populární hudba a jazz v české poválečné hudební publicistice. Musicologica Brunensia. 2012, vol. 47, iss. 2, pp. 65–71.

Article
Macek, Petr. Příspěvek ke konceptualizaci obsahu sebepojetí. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. I, Řada pedagogicko-psychologická. 1990-1991, vol. 39-40, iss. I25, pp. 63–70.

Article
Bek, Mikuláš; Fukač, Jiří; Macek, Petr. Projekt Českého hudebního slovníku osob a institucí. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. H, Řada hudebněvědná. 2001-2002, vol. 50-51, iss. H36-37, pp. 91–116.

Article
Macek, Petr. Rozhlasové působení Karla Vetterla. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. H, Řada hudebněvědná. 2006, vol. 55, iss. H41, pp. 83–94.

Article
Macek, Petr; Osecká, Lída. Sebesystém adolescentů a jejich hodnocení rodičů: psychosémantický přístup. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. P, Řada psychologická. 1996, vol. 45, iss. P1, pp. 35–48.

Article
Macek, Petr; Osecká, Liduška; Blatný, Marek. Semantic structure of adolescent's actual, ideal and unwanted self. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. I, Řada pedagogicko-psychologická. 1993, vol. 42, iss. I27, pp. 111–121.

Article
Tyrlík, Mojmír; Macek, Petr; Smékal, Vladimír; Valach, Ladislav. Sociální reprezentace pojmu demokracie. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. I, Řada pedagogicko-psychologická. 1995, vol. 44, iss. I29, pp. 79–94.

Article
Tyrlík, Mojmír; Macek, Petr; Mazurová, Petra. Souvislost mezi pojímáním dobra a zla a kauzální atribucí u adolescentů. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. P, Řada psychologická. 2001, vol. 49, iss. P5, pp. 41–48.

Article
Macek, Petr; Poledňák, Ivan. Stanislav Tesař at 70; Selected bibliography of the work of Stanislav Tesař. Musicologica Brunensia. 2010, vol. 45, iss. 1-2, pp. 5–10.

Article
Gabriel, František; Macek, Petr. Stavební vývoj hradu Valdštejna. Archaeologia historica. 1992, vol. 17, iss. [1], pp. 163–175.

Article
Macek, Petr. Vladimír Helfert a jeho působení na Masarykově univerzitě. Musicologica Brunensia. 2016, vol. 51, iss. 2, pp. 73–79.

Article
Macek, Petr. Výběrová bibliografie prací Jiřího Fukače. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. H, Řada hudebněvědná. 2003-2005, vol. 52-54, iss. H38-40, pp. 15–31.

Article
Macek, Petr; Steinmetz, Karel. Výběrová bibliografie prací Miloše Štědroně. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. H, Řada hudebněvědná. 2006, vol. 55, iss. H41, pp. 11–20.