Umělecká činnost jako prostředek zlepšení kvality života duševně nemocných

Title: Umělecká činnost jako prostředek zlepšení kvality života duševně nemocných
Variant title:
  • Art-work like a way of improvement the quality of life of psychiatric patients
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. P, Řada psychologická. 2001, vol. 49, iss. P5, pp. [67]-72
Extent
[67]-72
  • ISSN
    1211-3522
Type: Article
Language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
Článek seznamuje s možnostmi terapeutického využití různých forem umělecké činnosti při práci s duševně nemocnými jako prostředku zvýšení kvality jejich života. Zaměřuje se zejména na psychoterapeutický potenciál literární tvorby prostřednictvím tzv. poetoterapie či terapie kreativním psaním. Praktická aplikace této metody je demonstrována na činnosti literárního kroužku pacientů v Psychiatrické léčebně Brno-Černovice.
The study is getting acquainted with possibilities of using various forms of art-work in working with mentally ill people to improve their quality of life. The study is mainly centred on psychotherapeutic potential of writing using poetry-therapy or therapy by creative writing. Practical application of the method is demonstrated by the activities of patients' literature group in Brno's Psychiatric Hospital.