3

Title: Opera Slavica
Year: 2000
Volume: 10
Issue: 3
Publication year
2000
ISSN
1211-7676
Title Document
Brodski wobec ostateczności : Semiotyka śmierci w wybranej liryce poety | 1–7
Nikadem-Malinowska, Ewa
PDF
Title Document
Солженицын и Хемингуэй: поэтика одного афоризма | 8–21
Čekalov, Ivan
PDF
Title Document
Lev Nikolajevič Tolstoj v českých překladech (Anna Kareninová) | 22–30
Čermáková, Olga
PDF
Materiály – zprávy – kronika – polemika
Title Document
O prózách Jevgenije Nosova | 31–32
Matyušová, Zdeňka
PDF
Mezinárodní vědecká konference v Pécsi | 32–34
Ruferová, Jana; Richterek, Oldřich
PDF
VI конгресс ICCEES в Тампере | 35
Pospíšil, Ivo
PDF
V březnu 1999 odešel ostravský překladatel Jaroslav Teichmann | 36–37
Lepilová, Květuše
PDF
Křižovatky kultury : Střední Evropa z pohledu lingvistiky a literární vědy | 37
Pospíšil, Ivo
PDF
Русская жизнь : между прошлым и будущим : опыт ненаучного описания | 38–44
Česnokov, Ivan Ivanovič
PDF
Recenze
Title Document
Komentovaná čítanka českého strukturalismu s otazníky | 45–46
Pospíšil, Ivo
PDF
[Prinoški k stawiznam serbskeho pismowstwa lět 1945-1990. Zběrnik] | 46–47
Měšťan, Antonín
PDF
Dar české kultuře na předělu tisíciletí | 47–48
Lepilová, Květuše
PDF
Глубина мысли и прикосновение к прошлому : пушкинский сборник из Израиля | 49–50
Pospíšil, Ivo
PDF
[Brněnská slovakistika a česko-slovenské vztahy] | 50–53
Mikulášek, Alexej
PDF
Feministický pohled na ruskou literaturu z Opole | 53–54
Pospíšil, Ivo
PDF
[Tschechisches Barock: Sprache, Literatur, Kultur = České baroko: jazyk, literatura, kultura. Gertraude Zand, Jiří Holý (Hrsg.)] | 54–56
Bočková, Hana
PDF
Reprezentace, disperze, syntéza | 56–58
Pospíšil, Ivo
PDF
Filologická revue 3 a 4/1999 | 58
Dohnal, Josef
PDF
[Недзвецкий, В.А.; Филиппов, В.В. Русская "деревенская" проза] | 58–60
Kostincová, Jana
PDF
[Житник, В.К. Біобібліографічний покажчик] | 61–62
Dušková, Marcela
PDF
Сербская славистика на пороге третьего тысячилетия | 62–63
Binová, Galina Pavlovna
PDF