[Šenkár, Patrik. Slovenská poézia, próza a dráma po roku 1989 alebo 89 autorov po roku 1989]

Title: [Šenkár, Patrik. Slovenská poézia, próza a dráma po roku 1989 alebo 89 autorov po roku 1989]
Source document: Opera Slavica. 2011, vol. 21, iss. 3, pp. 58-59
Extent
58-59
  • ISSN
    1211-7676
Type: Review
Language
Slovak
License: Not specified license
Reviewed work
Šenkár, Patrik. Slovenská poézia, próza a dráma po roku 1989 alebo 89 autorov po roku 1989. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Fakulta stredoeurópskych štúdií, 2011. 174 s. ISBN 9788080948986.