[Ruferová, J. Sémantické typy predikativních adjektiv s prostým a předložkovým genitivem v současné ruštině]

Title: [Ruferová, J. Sémantické typy predikativních adjektiv s prostým a předložkovým genitivem v současné ruštině]
Source document: Opera Slavica. 2000, vol. 10, iss. 2, pp. 48-49
Extent
48-49
  • ISSN
    1211-7676
Type: Review
Language
License: Not specified license
Reviewed work
Ruferová, Jana. Sémantické typy predikativních adjektiv s prostým a předložkovým genitivem v současné ruštině. Vyd. 1. Hradec Králové: Gaudeamus, 1999. 283 s. ISBN 80-7041-578-9.
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.