Экономическая ролитика феодалъной вотчины в предвелогорский перйод : резюме

Title: Экономическая ролитика феодалъной вотчины в предвелогорский перйод : резюме
Transliterated title
Ekonomičeskaja politika feodal'noj votčiny v predbelogorskij perjod : rezjume
Author: Válka, Josef
Contributor
Vácha, Michal (Translator)
Source document: Válka, Josef. Hospodářská politika feudálního velkostatku na předbělohorské Moravě. Vyd. 1. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1962, pp. 240-245
Extent
240-245
Type
Summary
Language
Russian
Rights access
open access
License: N/A