Проблемы сравнительно-исторического изучения славянских языков

Title: Проблемы сравнительно-исторического изучения славянских языков
Transliterated title
Problemy sravnitel'no-istoričeskogo izučenija slavjanskich jazykov
Author: Lekov, Ivan
Source document: Lekov, Ivan. Otázky slovanské syntaxe : sborník brněnské syntaktické konference, 17.-21.IV.1961. Vyd. 1. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1962, pp. 301-302
Extent
301-302
Type
Article
Language
Russian
Rights access
open access
License: Not specified license