Konstitutivní a fakultativní prvky větných schémat

Title: Konstitutivní a fakultativní prvky větných schémat
Author: Bauer, Jaroslav
Source document: Bauer, Jaroslav. Otázky slovanské syntaxe. II, Sborník symposia "Strukturní typy slovanské věty a jejich vývoj", Brno 20.-22.10.1966. Bauer, Jaroslav (Editor). Vyd. 1. Brno: Universita J.E. Purkyně, 1968, pp. 164-165
Extent
164-165
Type
Article
Language
Czech
Rights access
open access
License: Not specified license