Dedukce a empirie při srovnávací typologii slovanské věty

Title: Dedukce a empirie při srovnávací typologii slovanské věty
Variant title:
  • Дедукция и эмпипри при сопоставительной типологии славянского предложения
    • Dedukcija i èmpirija pri sopostavitel'noj tipologii slavjanskogo predloženija
Author: Mrázek, Roman
Source document: Mrázek, Roman. Otázky slovanské syntaxe. II, Sborník symposia "Strukturní typy slovanské věty a jejich vývoj", Brno 20.-22.10.1966. Bauer, Jaroslav (Editor). Vyd. 1. Brno: Universita J.E. Purkyně, 1968, pp. 185-200
Extent
185-200
Type
Article
Language
Czech
Summary language
Rights access
open access
License: Not specified license