O (minimalnim) rečeničnim konstrukcijama s glagolskom kopulom

Title: O (minimalnim) rečeničnim konstrukcijama s glagolskom kopulom
Variant title:
  • On the minimum sentence pattern with the copula verb
Author: Ivić, Milka
Source document: Ivić, Milka. Otázky slovanské syntaxe. II, Sborník symposia "Strukturní typy slovanské věty a jejich vývoj", Brno 20.-22.10.1966. Bauer, Jaroslav (Editor). Vyd. 1. Brno: Universita J.E. Purkyně, 1968, pp. 211-215
Extent
211-215
Type
Article
Language
Serbian (srp)
Summary language
Rights access
open access
License: Not specified license