Kvantitativní výzkum věty v ruštině : (na materiálu 4000 vět z novin)

Title: Kvantitativní výzkum věty v ruštině : (na materiálu 4000 vět z novin)
Source document: Parolková, Olga. Otázky slovanské syntaxe. II, Sborník symposia "Strukturní typy slovanské věty a jejich vývoj", Brno 20.-22.10.1966. Bauer, Jaroslav (Editor). Vyd. 1. Brno: Universita J.E. Purkyně, 1968, pp. 245-252
Extent
245-252
Type
Article
Language
Czech
Rights access
open access
License: Not specified license