Über die Struktur des Prädikatsnomens im bulgarischen Satz

Title: Über die Struktur des Prädikatsnomens im bulgarischen Satz
Author: Mai, Elisabeth
Source document: Mai, Elisabeth. Otázky slovanské syntaxe. II, Sborník symposia "Strukturní typy slovanské věty a jejich vývoj", Brno 20.-22.10.1966. Bauer, Jaroslav (Editor). Vyd. 1. Brno: Universita J.E. Purkyně, 1968, pp. 291-296
Extent
291-296
Type
Article
Language
German
Rights access
open access
License: Not specified license