Věty s dativním samemu v polštině

Title: Věty s dativním samemu v polštině
Variant title:
  • Dativsätze mit samemu im polonischen
Source document: Damborský, Jiří. Otázky slovanské syntaxe. II, Sborník symposia "Strukturní typy slovanské věty a jejich vývoj", Brno 20.-22.10.1966. Bauer, Jaroslav (Editor). Vyd. 1. Brno: Universita J.E. Purkyně, 1968, pp. 297-301
Extent
297-301
Type
Article
Language
Czech
Summary language
Rights access
open access
License: Not specified license