Problem subjekta

Title: Problem subjekta
Author: Ivić, Milka
Source document: Ivić, Milka. Otázky slovanské syntaxe. II, Sborník symposia "Strukturní typy slovanské věty a jejich vývoj", Brno 20.-22.10.1966. Bauer, Jaroslav (Editor). Vyd. 1. Brno: Universita J.E. Purkyně, 1968, pp. 319-320
Extent
319-320
Type
Article
Language
Serbian (srp)
Rights access
open access
License: Not specified license