K problematice konfrontace větných typů v slovanských jazycích

Title: K problematice konfrontace větných typů v slovanských jazycích
Source document: Křížková, Helena. Otázky slovanské syntaxe. II, Sborník symposia "Strukturní typy slovanské věty a jejich vývoj", Brno 20.-22.10.1966. Bauer, Jaroslav (Editor). Vyd. 1. Brno: Universita J.E. Purkyně, 1968, pp. 321
Extent
321
Type
Article
Language
Czech
Rights access
open access
License: Not specified license