Vývoj větných typů v slovanských jazycích a jeho historickosrovnávací studium : (úvod do diskuse)

Title: Vývoj větných typů v slovanských jazycích a jeho historickosrovnávací studium : (úvod do diskuse)
Author: Bauer, Jaroslav
Source document: Bauer, Jaroslav. Otázky slovanské syntaxe. II, Sborník symposia "Strukturní typy slovanské věty a jejich vývoj", Brno 20.-22.10.1966. Bauer, Jaroslav (Editor). Vyd. 1. Brno: Universita J.E. Purkyně, 1968, pp. 403-406
Extent
403-406
Type
Other
Language
Czech
Rights access
open access
License: Not specified license