O gramatické modálnosti se zřetelem k souvětí

Title: O gramatické modálnosti se zřetelem k souvětí
Author: Svoboda, Karel
Source document: Svoboda, Karel. Otázky slovanské syntaxe. III, Sborník symposia "Modální výstavba výpovědi v slovanských jazycích", Brno 27.-30. září 1971. Vyd. 1. Brno: Universita J.E. Purkyně, 1973, pp. 233-241
Extent
233-241
Type
Article
Language
Czech
Rights access
open access
License: Not specified license