Типологические вопросы дейксиса

Title: Типологические вопросы дейксиса
Transliterated title
Tipologičeskije voprosy dejksisa
Source document: Desző, László. Otázky slovanské syntaxe. IV/1, Sborník sympozia Aktualizační (pragmatické) složky výpovědi v slovanských jazycích, Brno 6.-9. září 1976, část první. Vyd. 1. V Brně: Univerzita J.E. Purkyně, 1979, pp. 77-82
Extent
77-82
Type
Article
Language
Russian
Rights access
open access
License: Not specified license