O niektorých aktualizačných prvkoch v zloženom priraďovacom súvetí

Title: O niektorých aktualizačných prvkoch v zloženom priraďovacom súvetí
Source document: Kočiš, František. Otázky slovanské syntaxe. IV/1, Sborník sympozia Aktualizační (pragmatické) složky výpovědi v slovanských jazycích, Brno 6.-9. září 1976, část první. Vyd. 1. V Brně: Univerzita J.E. Purkyně, 1979, pp. 111-116
Extent
111-116
Type
Article
Language
Slovak
Rights access
open access
License: Not specified license