Актуализационные семантические признаки высказывания : (роль признака временной локализованности; ситуативно актуализированная и неактуализированная речь)

Title: Актуализационные семантические признаки высказывания : (роль признака временной локализованности; ситуативно актуализированная и неактуализированная речь)
Transliterated title
Aktualizacionnyje semantičeskije priznaki vyskazyvanija : (rol' priznaka vremennoj lokalizovannosti; situativno aktualizirovannaja i neaktualizirovannaja reč')
Source document: Bondarko, Aleksandr Vladimirovič. Otázky slovanské syntaxe. IV/1, Sborník sympozia Aktualizační (pragmatické) složky výpovědi v slovanských jazycích, Brno 6.-9. září 1976, část první. Vyd. 1. V Brně: Univerzita J.E. Purkyně, 1979, pp. 135-139
Extent
135-139
Type
Article
Language
Russian
Rights access
open access
License: Not specified license