Aspektuálnost a temporální charakteristika výpovědi

Title: Aspektuálnost a temporální charakteristika výpovědi
Source document: Barnetová, Vilma; Skoumalová, Zdena. Otázky slovanské syntaxe. IV/1, Sborník sympozia Aktualizační (pragmatické) složky výpovědi v slovanských jazycích, Brno 6.-9. září 1976, část první. Vyd. 1. V Brně: Univerzita J.E. Purkyně, 1979, pp. 151-155
Extent
151-155
Type
Article
Language
Czech
Rights access
open access
License: Not specified license