"Nationalitätenprinzip" und Internazionalismus 1789-1860

Title: "Nationalitätenprinzip" und Internazionalismus 1789-1860
Author: Kolejka, Josef
Contributor
Lüdemann, Rudolf (Translator)
Source document: Kolejka, Josef. "Národnostní princip" a internacionalismus, 1789-1860 : vznik marxistické teorie národnostní otázky a "zahraniční politiky". Vyd. 1. V Brně: Univerzita J.E. Purkyně, 1984, pp. 171
Extent
171
Type
Summary
Language
German
Rights access
open access
License: N/A