Seznam zkratek

Title: Seznam zkratek
Source document: Romportlová, Marta. ČSR a Maďarsko 1918-1938 : bezprostřední vývojová báze a průběh obchodně politických vztahů. Vyd. 1. Brno: Universita J.E. Purkyně, 1986, pp. 157
Extent
157
Type
Index
Language
Czech
Rights access
open access
License: N/A