Zusammenfassung

Title: Zusammenfassung
Source document: Macháček, Jiří. Břeclav-Pohansko. V, Sídlištní aglomerace v Lesní školce : digitální katalog archeologických pramenů. Vyd. 1. V Brně: Masarykova univerzita, 2002, pp. 93-101
Extent
93-101
Type
Summary
Language
German
Rights access
open access
License: N/A