2

Title: Religio
Year: 2012
Volume: 20
Issue: 2
Publication year
2012
ISSN
1210-3640 (print)
2336-4475 (online)
Téma – Special feature: "Past, present, and future in the scientific study of religion"
Title Document
Past, present, and future in the scientific study of religion : introduction | [149]–154
McCorkle, William W,; Xygalatas, Dimitris
PDF
The future of the past : the history of religions and cognitive historiography | [155]–171
Martin, Luther H.
PDF
It's never been better : comments on the current state of the science of religion | [173]–192
Wiebe, Donald
PDF
Studie – Articles
Title Document
Motiv abrogace Mojžíšova zákona ve středověké polemice islámu s judaismem | [193]–217
Boušek, Daniel
PDF
Případ nekonfesní religiozity ve středověké Evropě : Bompietro z Boloně | [219]–232
Zbíral, David
PDF
Koncept náboženství v moderní čínské společnosti a jeho vědecká reflexe | [233]–251
Šindelář, Pavel
PDF
Rozhledy – Commentaries and discussions
Title Document
Vznik a vývoj konceptu magie v římském světě | [253]–275
Chalupa, Aleš
PDF
Zprávy – News
Title Document
Zomrel zakladateľ slovenskej religionistiky Ján Komorovský (2. jún 1924 až 20. marec 2012) | [277]–280
Kováč, Milan
PDF
Projekt "Pronásledování, exkluze a tolerance netradičních náboženských menšin – případ českého buddhismu a Církve sjednocení před a po roce 1989" | 281–285
Lužný, Dušan
PDF
Recenze – Reviews
Title Document
[Hanzová, Alena. Kultická reforma v politických službách judského vazalského státu v 8. a 7. století př. Kr.] | [287]–290
Čech, Pavel
PDF
[Kodžiki: kronika dávného Japonska. Přel. Karel Fiala] | 290–292
Kubovčáková, Zuzana
PDF
[Goodrick-Clarke, Nicholas. Západní esoterické tradice] | 292–295
Adamík, Marek
PDF
[Nešpor, Zdeněk R. Příliš slábi ve víře: česká ne/religiozita v evropském kontextu] | 295–302
Vido, Roman
PDF
[Váně, Jan. Komunita jako nová naděje?: náboženské (ne)institucionalizované komunity z pohledu sociologie náboženství] | 302–304
Kaše, Vojtěch
PDF
hidden section Pokyny pro autory
Title Document
Pokyny pro autory | [305]
PDF