1

Title: Новая русистика
Year: 2012
Volume: 5
Issue: 1
Publication year
2012
ISSN
1803-4950 (print)
2336-4564 (online)
Blok studií na památku prof. PhDr. Andreje Červeňáka, DrSc. (1932–2012)
Title Document
Památce Andreje Červeňáka | [3]–8
Pospíšil, Ivo
PDF
U počátků československé sovětistiky | [9]–28
Pospíšil, Ivo
PDF
Freudovo "zřeknutí se" : malé zamyšlení nad jednou epizodou ze Zápisků z podzemí F.M. Dostojevského | [29]–36
Dohnal, Josef
PDF
Человеческое и художественное послание Виктора Астафьева | [37]–45
Matyušová, Zdeňka
PDF
Studie
Title Document
Чешские переводы русских антиутопических произведений (от Замятина до Кабакова) | [47]–53
Milon, Josef
PDF
Marginália
Title Document
Поэтика зашифрованных мотивов и параллельных семантических полей | [55]–67
Nikol'skij, Sergej Vasil'jevič
PDF
Zemřel rusista, slavista a komparatista Slavomír Wollman | [69]–72
Pospíšil, Ivo
PDF
Ruská literatura z pozice charakterologie | [73]–82
Pospíšil, Ivo
PDF
Recenze
Title Document
Spis na počest významné poetoložky a teoretičky umění | [83]–86
Pospíšil, Ivo
PDF
Je současný ruský jazyk opravdu v krizi? | 87–88
Konečný, Jakub
PDF
Эрос в российском символизме | 88–90
Panek, Inna
PDF
Nápaditý triptych slovenské rusistiky | 90–92
Pospíšil, Ivo
PDF
Русская публицистика - вчера и сегодня : взгляд извне | 93–97
Kalita, Inna
PDF
Infomatorium
Title Document
Nový pramen k českým komunitám v zahraničí | [99]–100
Šaur, Josef
PDF
hidden section Наши авторы
Title Document
Наши авторы | [102]
PDF