W kwestii obrządku pogrzebowego KPL na ziemiach polskich – stare i nowe problemy

Title: W kwestii obrządku pogrzebowego KPL na ziemiach polskich – stare i nowe problemy
Variant title
Funnel beaker culture funeral rites – old and new problems
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. M, Řada archeologická. 2009-2010, vol. 58-59, iss. M14-15, pp. [263]-275
Extent
[263]-275
  • ISSN
    1211-6327
Type: Article
Language
Polish
License: Not specified license
Summary language
Note
  • Obsahuje obrazové přílohy.