M17

Title: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. M, Řada archeologická
Year: 2012
Volume: 61
Issue: M17
Publication year
2012
ISSN
1211-6327
ISBN
978-80-210-6113-2
Note
  • Sborník příspěvků z konference Otázky neolitu a eneolitu našich zemí, Vranov nad Dyjí, 29. 9. - 3. 10. 2008.
Topic
Články – Articles – Aufsätze – Статьи
Title Document
Ohlédnutí za 27. setkáním archeologů, věnujících se problematice neolitu a eneolitu, ve Vranově nad Dyjí | [5]–7
Šmíd, Miroslav
PDF
Rozbor kamenné štípané industrie ze sídliště Kosoř (okr. Praha-západ) | [9]–25
Nerudová, Zdeňka; Přichystal, Antonín
PDF
Skupina kostrových hrobov z Bratislavy, hradu Devín | [27]–38
Farkaš, Zdeněk; Jelínek, Pavol; Plachá, Veronika
PDF
Kaufmanova sbírka nálezů kultury s vypíchanou keramikou z katastru obce Rybníky u Moravského Krumlova (okr. Znojmo) | [39]–46
Nejedlá, Alena
PDF
Neolitické rondely a hroby v trase obchvatu silnice I/38 mimo Kolín : předběžná informace o průběhu výzkumu v roce 2008 | [47]–64
Šumberová, Radka
PDF
Kamenná industria z rondelu v Golianove | [65]–94
Kuzma, Ivan; Cheben, Ivan
PDF
Lokalita staršího stupně kultury s moravskou malovanou keramikou v Březníku na Českomoravské vrchovině | [95]–120
Kuča, Martin; Nývltová Fišáková, Miriam; Škrdla, Petr; Vokáč, Milan
PDF
Lengyelské sídliště na lokalitě Hulín – Pravčice 2 : předběžná zpráva | [121]–139
Kalábek, Marek; Kalábková, Pavlína
PDF
Fenomenologický výzkum archeologické lokality : příklad neolitických areálů jižně od soutoku Úhlavy a Radbuzy | [141]–149
Pauknerová, Karolína
PDF
Pohřebiště kultury nálevkovitých pohárů na Kosíři u Slatinek, okr. Prostějov | [151]–183
Šmíd, Miroslav
PDF
Neolitické a eneolitické osídlenie puklinovej jaskyne na Dreveníku pri Žehre | [185]–209
Horváthová, Eva; Soják, Marián
PDF
Four graves of the Baden culture from Ratzersdorf an der Traisen, Lower Austria | [211]–231
Krumpel, Johannes
PDF
Groby kultury badeńskiej w Małopolsce | [233]–254
Zastawny, Albert
PDF
Hrob kultury se šňůrovou keramikou z Brankovic, aneb, Poznámky k sekundárním pohřebním aktivitám v pozdním eneolitu na Moravě | [255]–269
Kolář, Jan; Kala, Jiří
PDF
Prvotní informace o pohřebišti KZP s bohatými hroby z Hulína – Pravčic 2 na východní Moravě | [271]–282
Peška, Jaroslav; Kalábek, Marek
PDF
Technológia hrnčiarskej výroby a porovnanie surovín neolitickej a eneolitickej keramiky zo Zemplínskych Kopčian, okres Michalovce | [283]–298
Gregor, Miloš; Horváthová, Eva; Hreha, Rastislav
PDF
Environmental conditions of the development of the settlements in the upper and Middle Obra River basin : a model of the preferred ecological niche in the Neolithic and Early Bronze Age in Greater Poland | [299]–306
Szydłowski, Marcin
PDF
The phases of the neolithization and early eneolithization of the Upper Dniester region | [307]–320
Tkačuk, Taras; Kočkin, Igor'
PDF