Petrografická a geochemická charakteristika obsidiánových zdrojů v Turecku s ohledem na obsidiánové artefakty z Tell Arbid Abyadu v Sýrii

Title: Petrografická a geochemická charakteristika obsidiánových zdrojů v Turecku s ohledem na obsidiánové artefakty z Tell Arbid Abyadu v Sýrii
Variant title:
  • The petrographical and geochemical characteristics of obsidian sources in Turkey with regard to obsidian artefacts from Tell Arbid Abyad, Syria
  • Petrographische und geochemische Charakteristik der Obsidianquellen in der Türkei im Hinblick auf Obsidianartefakte aus Tell Arbid Abyad in Syrien
Source document: Drápalová, Radka; Přichystal, Antonín. Moravskoslezská škola doktorských studií. Seminář 2. Měřínský, Zdeněk (Editor); Klápště, Jan (Editor). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011, pp. 25-33
Extent
25-33
Type
Article
Language
Czech
Summary language
Rights access
open access
License: Not specified license
Description
Předkládaná práce je zaměřena na geochemickou charakteristiku hlavních zdrojů obsidiánů ve střední a východní části turecké Anatolie. Výsledky celohorninových analýz vulkanických skel, která byla odebrána ve středním, severovýchodním a jihovýchodním Turecku, jsou porovnány s výsledky laserové ablace provedené na obsidiánových artefaktech z archeologické lokality Tell Arbid Abyad v severovýchodní Sýrii. Protože se v Sýrii ani jinde v Mezopotámii žádné zdroje obsidiánu nevyskytují, předpokládáme jejich původ právě na území Turecka. Podle současného stavu poznání se jako nejpravděpodobnější zdroje pro převládající část artefaktů z Tell Arbid Abyadu jeví výskyty obsidiánu v jihovýchodní Anatolii, a to buď v okolí města Bingöl nebo z vulkánu Nemrut Dağı u jezera Van, obě zdrojové oblasti ve vzdálenosti kolem 260 km vzdušnou čarou.
This paper addresses the geochemical characteristics of the principal sources of obsidian in central and eastern Anatolia, Turkey. The results of obsidian analyses from central, NE and SE Turkey are compared with those obtained by the laser ablation of obsidian artefacts from the Tell Arbid Abyad site (NE Syria). As no obsidian sources occur either in Syria or in the whole of Mesopotamia, their provenance is sought in Turkey. The current state of knowledge appears to indicate that obsidian sources in SE Anatolia (the surroundings of Bingöl and the Nemrut Dağı volcano, near Lake Van) are the most likely areas of origin for a large proportion of obsidian for the artefacts from the Tell Arbid Abyad location. Both source areas are situated approximately 260 km from the Syrian site.
References
[1] ABBÈS, F. – BELLOT-GURLET, L. – CAUVIN, M. C. – DELERUE, S. – DUBERNET, S. – POUPEAU, G. – STORDEUR, D., 2003: Provenance of the Jerf el Ahmar (Middle Euphrates Valley, Syria) obsidians, Journal of Non-Crystalline Solids 323, 162–166. | DOI 10.1016/S0022-3093(03)00299-0

[2] BALKAN-ATLI, N. – BINDER, D. – CAUVIN, M. C., 1999: Obsidian: Sources, Workshops and Trade in Central Anatolia. In: Neolithic in Turkey, Arkeoloji ve Sanat Yay (Özdoğan, M., ed.), 133–145. Istanbul.

[3] BELLOT-GURLET, L., 1998: Caractérisation par analyse élémentaire ( PIXE et ICP-MS/-AES) d'un verre naturel: l'obsidienne. Application à l'étude de provenance d'objets archéologiques. MS, Grenoble: Université Joseph Fourier. 290 str.

[4] BOYNTON, W. V., 1984: Geochemistry of the rare earth elements: meteorite studies. In: Rare earth element geochemistry (Henderson, P., ed.), 63–114. Amsterdam: Elsevier.

[5] DENIEL, C. – AYDAR, E. – GOURGAUD, A., 1998: The Hasan Dagi stratovolcano (Central Anatolia, Turkey): evolution from calc-alkaline to alkaline magmatism in a collision zone. Journal of Volcanology and Geothermal Research 87, 275–302. | DOI 10.1016/S0377-0273(98)00097-3

[6] FORNASERI, M. – MALPIERI, L. – PALMIERI, A. M. – TADDEUCCI, A., 1975: Analyses of Obsidians from the late Chalcolithic Levels of Arslantepe (Malatya), Paléorient, 3, 1, 231–246. | DOI 10.3406/paleo.1975.4199

[7] GRATUZE, B., 1999: Obsidian Characterization by Laser Ablation ICP-MS and its Application to Prehistoric Trade in the Mediterranean and the Near East: Sources and Distribution of Obsidian within the Aegean and Anatolia, Journal of Archaeological Science 26, 869–881. | DOI 10.1006/jasc.1999.0459

[8] CHATAIGNER, C. – POIDEVIN, J. L. – ARNAUD, N. O., 1998: Turkish occurrences of obsidian and use by prehistoric peoples in the Near East from 14,000 to 6,000 BP, Journal of Volcanology and Geothermal Research 85, 517–537. | DOI 10.1016/S0377-0273(98)00069-9

[9] KELLER, J. – SEIFRIED, C., 1990: The Present Status of Obsidian Source Identification in Anatolia and the Near East. In: Volcanologie et Archéologie, Pact 25 (Albore Livadie, C. – Wideman, F., edd.), 58–87. Strasbourg.

[10] MATEICIUCOVÁ, I., 2010: Tell Arbid Abyad – A New Late Neolithic Site in the Upper Khabur Basin, NE Syria: The Preliminary Report. In: Proceedings of the 6th International Congress on the Archaeology of the Ancient Near East (Matthiae, P., ed.), May, 5th–10th 2008, "Sapienza" – Università di Roma Volume 3, 411–422. Wiesbaden: Harrassowitz Verlag.

[11] ÖZDOĞAN, M., 1996: Obsidian in Anatolia: an archaeological perspective on the status of research. In: Archaeometry 94 (Demirci, Ş. – Özer, A. M. – Summers, G. D., edd.), 423–431. Ankara.

[12] PŘICHYSTAL, A., 2007: Suroviny kamenných artefaktů z lokality Tell Arbid Abyad ( výzkumná sezóna 2007). MS, Brno: Ústav archeologie a muzeologie FF MU, 3 str.

[13] ROCK-COLOR CHART WITH GENUINE MUNSELL COLOR CHIPS, 1995. 8th printing. Boulder: Geological Society of America.

[14] SHAND, S. J., 1943: Eruptive Rocks. Their Genesis, Composition, Classification, and Their Relation to Ore-Deposits with a Chapter on Meteorite. New York: John Wiley & Sons, 444 str.

[15] TAYLOR, S. R. – MCLENNAN, S. M., 1985. The continental crust: Its composition and evolution. Boston: Blackwell Scientific, 312 str.

[16] WHITNEY, D. L. – EVANS, B., 2010: Abbreviations for names of rock-forming minerals, American Mineralogist 95, 185–187. | DOI 10.2138/am.2010.3371

[17] YEĞINGIL, Z. – BOZTUĞ, D. – MURAT, E. – ODDONE, M. – BIGAZZI, G., 2002: Timing of neotectonic fracturing by fission track dating of obsidian in-filling faults in the İkizdere-Rize area, NE Black Sea region, Turkey, Terra Nova 14, 169–174.

[18] Geologické mapy v měřítku 1:500 000 (1:500 000 ölçekli jeoloji haritaları) – Maden Tetkik ve Arama, http://www.mta.gov.tr/mta_web/harita500.html – (6. 11. 2009)