Přichystal, Antonín

Name variants:

Přichystal, Antonín (preferred)
Content type
Displaying 1 - 6 of 6.

Chapter
Kazdová, Eliška; Salaš, Milan; Přichystal, Antonín; Oliva, Martin. Analýza nekeramického materiálu. In: Kazdová, Eliška. Těšetice-Kyjovice. 1, Starší stupeň kultury s moravskou malovanou keramikou. c1984, pp. 197–238.

Chapter
Drápalová, Radka; Přichystal, Antonín. Petrografická a geochemická charakteristika obsidiánových zdrojů v Turecku s ohledem na obsidiánové artefakty z Tell Arbid Abyadu v Sýrii. In: Moravskoslezská škola doktorských studií. Seminář 2. 2011, pp. 25–33.

Chapter
Přichystal, Antonín. Petrografické určení surovin kamenných artefaktů z raněstředověké lokality Olomouc – Nemilany. In: Raněstředověké pohřebiště Olomouc – Nemilany : katalog. 2014, pp. 199–201.

Article
Šlancarová, Věra; Staněk, Pavel; Holubová, Zuzana; Přichystal, Antonín. Příběh o Tristanovi : středověký kadlub z Panenské ulice v Brně. Archaeologia historica. 2022, vol. 47, iss. 1, pp. 373–386.

Article
Nerudová, Zdeňka; Přichystal, Antonín. Rozbor kamenné štípané industrie ze sídliště Kosoř (okr. Praha-západ). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. M, Řada archeologická. 2012, vol. 61, iss. M17, pp. 9–25.

Article
Šebela, Lubomír; Přichystal, Antonín. Silicitové dýky na území České a Slovenské republiky : předběžná studie. Studia archaeologica Brunensia. 2014, vol. 19, iss. 1, pp. 67–94.