K problematice vesnického domu na Hané

Title: K problematice vesnického domu na Hané
Variant title:
  • On the artistic nature of folk buildings in the Haná region
  • Zur Problematik der hannakischen Dorfarchitektur
Source document: Novotný, Martin. Moravskoslezská škola doktorských studií. Seminář 2. Měřínský, Zdeněk (Editor); Klápště, Jan (Editor). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011, pp. 117-123
Extent
117-123
Type
Article
Language
Czech
Summary language
Rights access
open access
License: Not specified license
Description
Příspěvek se zabývá problematikou lidového stavitelství na Hané. Shrnuje poznatky o urbanismu zdejších vesnic, orientaci obytných staveb, materiálu a prostorové skladbě. Pozornost je věnována architektonickým a výzdobným prvkům na venkovských objektech. U některých z nich, zejména pak u podsíní, které byly charakteristickými znaky hanácké formy tzv. pomoravsko-panonského domu, se autor dotýká i jejich doposud nejasné geneze.
This contribution discusses the artistic aspect of folk buildings in the Haná region. It sums up the available information on the urbanism of local villages, the orientation of residential buildings, the materials used for them and their layout. The author also notes architectural and decorative elements on village houses. With some of them, such as the arcaded porch, a trademark of the Haná type of the Morava-basin house, the article touches upon their origins, which have yet to be elucidated.
References
[1] BURIAN, V., 1960: Vesnická sídla a lidové stavby na Vyškovsku, ČE 8, 21–68.

[2] FROLEC, V., 1992: Venkovská stavební kultura 16. a 17. století: výpověď krevních knih. In: Vesnický dům v 16. a 17. století, 61–68. Praha.

[3] FROLEC, V., 1974: Lidová architektura na Moravě a ve Slezsku. Brno.

[4] GOŠ, V. – KAREL, J., 2003: Počátky Rýmařova. Nový pohled na předlokační osadu města, AH 28, 2003, 297–301.

[5] HOUDEK, V., 1893: Hanácký grunt, ČL 2, 140–152, 382–391.

[6] JEŘÁBEK, R., 1966: Výtvarný projev. In: Horňácko. Život a kultura na moravsko-slovenském pomezí v oblasti Bílých Karpat (Frolec, V. – Holý, D. – Jeřábek, R., edd.), 197–282. Brno.

[7] JEŘÁBEK, R., 2000: Výtvarná kultura. In: Vlastivěda moravská. Země a lid, nová řada, svazek 10 (Jančář, J., ed.), 218 – 247. Brno.

[8] KŠÍR, J., 1941: Statek ze žudrem v Cholině. Popis a plány. Olomouc.

[9] KŠÍR, J., 1950: Hanácký žudr, jeho druhy a rozšíření. Olomouc.

[10] KŠÍR, J., 1956: Lidové stavebnictví na Hané. Území vlastní Hané, obydlí a stavební materiál, ČE 4, 325–366.

[11] KŠÍR, J., 1958: Hanácký žudr. Dodatky. Olomouc.

[12] KŠÍR, J., 1958a: Lidové stavitelství na Hané. Hospodářské budovy, ČE 6, 237–269.

[13] MALONAY, D., 1922: A magyar nép művészete. 5. A palócok művészete. Budapest.

[14] MENCL, V., 1980: Lidová architektura v Československu. Praha.

[15] POLONEC, A., 1971: Stľpové podstenia obytných domov na južnom Slovensku, ZSNM 65, Etnografia 12, 27–65.

[16] POLONEC, A., 1986: Pozůstatky středověkých stavebních zvyklostí v prostorové skladbě hanáckého domu, AH 11, 417–421.

[17] POLONEC, A., 2003: Lidové stavby. Architektura českého venkova. Praha

[18] VÁCLAVÍK, A., 1930: Luhačovské Zálesí. Příspěvek k národopisné hranici Valašska, Slovenska a Hané. Luhačovice.

[19] VÁLKA, M., 2003: Lidový dům na Hané a jeho kulturně historické souvislosti. In: Proměny hanácké vesnice. Sborník příspěvků z IX. odborné konference v Kroměříži, 23–35. Kroměříž.

[20] VAŘEKA, J., 1993: Haná jako národopisná oblast z hlediska pozdně středověkých a raně novověkých prvků lidového stavitelství. In: Lidová kultura na Hané. Sborník příspěvků z II. odborné konference 24. – 26. 11, 83–88. Olomouc.

[21] VYDRA, J., 1958: Ľudová architektura na Slovensku. Bratislava.