Contributi all'interpretazione di alcune tabellae defixionum

Title: Contributi all'interpretazione di alcune tabellae defixionum
Source document: Graeco-Latina Brunensia. 2013, vol. 18, iss. 2, pp. [187]-197
Extent
[187]-197
  • ISSN
    1803-7402 (print)
    2336-4424 (online)
Type: Article
Language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
The Latin tabellae defixionum represent a special kind of epigraphic documents, the interpretation of which – as is well known – is often rather difficult. What complicates their understanding is the fact that the surviving texts are in many cases damaged or even fragmentary and contain many errors, depending on the education level of the writers who, in addition, used their imagination to produce their own variants and modifications of the current curse formulas. Therefore, it is necessary for the researcher to overcome the problems of text reconstruction caused by the lacuns as well as the exegetic problems concerning the specific and often rather strange wishes of the cursing persons. Many of these texts found either at the beginning of the 19th century or recently, require a new general reinterpretation. This paper presents new proposals and revisions of several curse tablets.
Latinské proklínací tabulky představují specifickou kategorii epigrafických dokumentů, jejichž interpretace je často dosti obtížná. Převážná většina dochovaných textů je poškozená, mimoto často obsahuje řadu chyb souvisejících s kulturní úrovní proklínajících, které mnohdy značně komplikují porozumění textu. Pisatelé defixí se mimoto rádi odchylovali od ve své době běžně používaných formulací kleteb a vymýšleli si – a to s notnou dávkou fantazie – vlastní varianty kleteb. Při studiu defixí tedy narážíme díky četným lakunám jak na problémy týkající se textové rekonstrukce, tak také na problémy exegetické povahy, týkající se neobvyklých či obtížně interpretovatelných přání proklínajících. Řada textů objevených v 19. a na počátku 20. stol. stejně jako texty nalezené v nedávné době si žádají částečnou či celkovou revizi a nové interpretace. Tento příspěvek prezentuje nové návrhy na interpretaci či revizi několika proklínacích tabulek.
References
[1] CIL: Corpus Inscriptionum latinarum. Berolini: de Gruyter.

[2] DT: Audollent, August. 1904. Defixionum tabellae. Paris.

[3] DTM: Blänsdorf, Jürgen. 2012. Die defixionum tabellae des Mainzer Isis- und Mater Magna-Heiligtums, Defixionum tabellae Mogontiacenses (DTM). In Zusammenarbeit mit Pierre-Yves Lambert und Marion Witteyer. Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz, Direktion Landesarchäologie Mainz.

[4] dfx.: Kropp, Amina. 2008. Defixiones, ein aktuelles Corpus lateinischer Fluchtafeln. Speyer: Kartoffeldruck-Verlag Kai Brodersen.

[5] Du Cange, et al. 1883–1887. Glossarium mediæ et infimæ latinitatis. Niort: L. Favre.

[6] Forcellini, Egido. 1965. Lexicon totius Latinitatis ab E. Forcellini. Reprint vyd. z r. 1864–1926. Bononiae: Forni.

[7] OLD: Glare, Peter, G. W. [Ed.]. 1968–1976. Oxford Latin Dictinary. Oxford: University Press.

[8] PGM: Papyri Graecae Magicae. 2001. Vol. 1 K. Preisendanz [Ed.], A. Heinrichs [Rev. Ed.], 1973 et 2001; Vol. 2 K. Preisendanz [Ed.], 1974. A. Heinrichs [Rev. Ed.] 1974 et 2001. München: Saur.

[9] To: Tomlin, Roger S. O. 1988. "The Curse Tablets." In B. Cunliffe [Ed.]. The Temple of Sulis Minerva at Bath, Vol. 2, The Finds from the Sacred Spring, Oxford University Committee for Archaeology, 59–270.

[10] Blänsdorf, Jürgen. 2010. "The Defixiones from the Sanctuary of Isis and Mater Magna in Mainz." In R. L. Gordon – F. M. Simón [Eds.]. Magical Practice in the Latin West: Papers from the International Conference held at the University of Zaragoza, 30th Sept.– 1st Oct. 2005. Leiden: Brill, 141–190.

[11] Blänsdorf, Jürgen – Kropp, Amina – Scholz, Markus. 2010. ""Perverse agas, comodo hoc perverse scriptu(m) est" – ein Fluchtäfelchen aus Köln." ZPE, 174, 272–276.

[12] Ernout, Alfred. 1957. Recueil de textes latins archaïques. Paris.

[13] Faraone, Christopher A. – Kropp, Amina. 2010: Inversion, Adversion and Perversion as Strategies in Latin Curse-Tablets. In R. L. Gordon – F. M. Simón [Eds.]. Magical Practice in the Latin West: Papers from the International Conference held at the University of Zaragoza, 30th Sept.–1st Oct. 2005, Leiden: Brill, 381–398.

[14] Fox, Wiliam, S. 1912. The John Hopkins Tabellae Defixionum. Supplement to the American Journal of Philology, Vol. 33, Baltimore.

[15] Chalupa, Aleš. 2011. "Velká matka a Attis na proklínacích tabulkách: role orientálních božstev v antické magii a náboženství." Religio, 19/2, 237–252.

[16] Simón, Marco F. – Velázques, Isabel. 2000. "Una nueva defixio aparecida en Dax (Landes)." Aquitania, XVII, 261–274.

[17] Simón, Marco F. – De Llanza, Isabel R. 2008. "Defixio to the river Savus." Vjesnik Arheološkog muzeja u Zagrebu, 3s. XLI, 167–198.

[18] Simón, Marco. F. 2010. "Execrating the Roman Power: Three defixiones from Emporiae (Ampurias)." In R. L. Gordon & F. M. Simón [Eds.]. Magical Practice in the Latin West: Papers from the International Conference held at the University of Zaragoza, 30th Sept.–1st Oct. 2005, Leiden: Brill, 399–426.

[19] Vetter, Emil. "Zu lateinischen Fluchtafeln. – 1. Bleitafeln aus Minturnae. 2. Zu John Hopkins 'Tabellae defixionum'." Glotta, 12, 1923, 65–67.

[20] Wünsch, Richard. 1910. "Die laminae litteratae des Trier Amphiteaters." Bonner Jahrbücher, 119, 301–321.