Indoevropské laryngály a jejich řecké a latinské střídnice

Title: Indoevropské laryngály a jejich řecké a latinské střídnice
Source document: Graeco-Latina Brunensia. 2013, vol. 18, iss. 2, pp. [217]-237
Extent
[217]-237
  • ISSN
    1803-7402 (print)
    2336-4424 (online)
Type: Article
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
The foundations of the Laryngeal Theory were laid by F. de Saussure as early as 1879, they were reconstructed by J. Kurylowicz in 1927 and revised by the Vienna linguists M. Meyerhofer, H. Eichner and M. Peters in the 1990s. They represent a new approach to the Early Indo-European vocalic system through the mediation of three hypothetical consonantal laryngeals. However uncertain some elements still may be, the theory has recently proved to be sound. The author presents the current state of the research to Czech students and young scholars interested in Greek and Latin, bringing ca. 200 words in Greek, Latin, Czech, English and German for a practical comparison.
Základy laryngální teorie položil F. de Saussure již v roce 1879. Po přepracování J. Kurylowiczem v roce 1927 došlo v devadesátých letech 20. stol. k významné revizi teorie vídeňskými lingvisty M. Meyerhoferem, H. Eichnerem a M. Petersem. Jejich práce představují nový přístup k ranému indoevropskému vokalickému systému na základě tří hypotetických konsonantických laryngál. Některé stránky teorie se sice mohou jevit jako nejisté, přesto tato teorie v poslední době osvědčuje svou spolehlivost. Autor předkládá v příspěvku aktuální stav výzkumu českým studentům a mladým vědcům, kteří se zajímají o řečtinu a latinu, a přináší ca. 200 slov v řečtině, latině, češtině, angličtině a němčině pro praktické srovnání.