Hledání jiného světa

Title: Hledání jiného světa
Source document: Theatralia. 2014, vol. 17, iss. 1, pp. 363-365
Extent
363-365
  • ISSN
    1803-845X (print)
    2336-4548 (online)
Type: Review
Language
Czech
License: Not specified license
Reviewed work
Jochmanová, Andrea. Za prostorem svět: tvorba Jiřího Frejky ve dvacátých letech 20. století. Vyd. 1. V Brně: Janáčkova akademie múzických umění, 2012. 255 s. ISBN 978-80-7460-029-6.
References
[1] BENSON, Timothy O. (ed.). 2002. Central-European Avant-Gardes. Exchange and Transformation (1910‒1930). Cambridge: MIT Press, 2002. s. 448.

[2] BENSON, Timothy O. a Éva FORGÁCS (edd.). 2002. Between Worlds: ASourcebook of Central European Avant-Gardes (1910–1930). Cambridge: MIT Press, 2002. s. 736.

[3] FREJKA, Jiří. 1929. Člověk, který se stal hercem. Praha: Melantrich, 1929. s. 111.

[4] FREJKA, Jiří. 2004. Divadlo je vesmír. Ed. Ladislava Petišková. Praha: Divadelní ústav, 2004. s. 732.

[5] JOCHMANOVÁ, Andrea. 2006. Kontexty české divadelní avantgardy a tvorba režiséra Jiřího Frejky. Disertační práce, Filozofická fakulta MUNI. Brno: Masarykova univerzita, 2006 (nepubl.)

[6] SCHWARZ, Wolfgang F. 1980. Drama der russischen und tschechischen Avantgarde als szenischer Text. Zur Theorie und Praxis des epischen und lyrischen Dramas bei Vladimir Majakovskij und Vítězslav Nezval. Edice Symbolae Slavicae 9. Frankfurt n. M./Bern/Cirencester (UK): Peter D. Lang, 1980. s. 362