Theatralia

Title: Theatralia
ISSN
1803-845X (print)
2336-4548 (online)
Variant title
Theatralia : revue současného myšlení o divadelní kultuře
Theatralia : journal of theatre studies
Publisher
Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Brno
Published: 2009-present
Description
Časopis Theatralia: revue současného myšlení o divadelní kultuře (ISSN 1803-845X print; ISSN 2336-4548 online) je recenzovaný vědecký časopis, jehož cílem je mapovat divadlo ve všech jeho podobách jazykových i žánrových bez ohledu na dobu a teritorium. Slouží k tomu odborné studie, recenze a publikování archivních materiálů všeho druhu. Neuzavírá se příspěvkům odborníků z jiných pracovišť, uveřejňuje rovněž studie vycházející z nejlepších studentských prací bakalářských a magisterských. Časopis vychází dvakrát ročně; některá čísla jsou připravována ve spolupráci s Katedrou divadelních, filmových a mediálních studií FF UP Olomouc. -- Časopis Theatralia navazuje na periodikum Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity (SPFFBU; Studia minora facultatis philosophicae universitatis Brunensis), řadu teatrologickou (Q), ISSN 1214-0406, která vycházela v letech 2002-2008 a předchozí řadu teatrologicko-filmologickou (Q), ISSN 1212-3358, která vycházela v letech 1998-2001.
Theatralia: the Revue of Contemporary Thought on Theatre Culture (ISSN 1803-845X print; ISSN 2336-4548 online) is a peer-reviewed scholarly journal issued by the Department of Theatre Studies, Faculty of Arts, Masaryk University in Brno. The aim of the journal is to map theatre in its varied language and generic forms regardless of time and territory. The journal is published twice a year; some issues are published in collaboration with the Department of Theatre, Film and Media Studies, Faculty of Arts, Palacký University, Olomouc. The journal consists of scholarly articles, reviews and published archival materials of all kinds. It welcomes contributions by specialists from other institutions and also publishes articles based on outstanding student theses. -- The journal Theatralia is a continuation of the periodical Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity, Řada teatrologická (Q) = Studia minora facultatis philosophicae universitatis Brunensis, Series theatrologica (Q), ISSN 1214-0406, published in 2002-2008 and previous Series theatrologica et cinematologica (Q), ISSN 1212-3358 published in 1998-2001.
Volumes, Issues
2024 (Volume 27)
2023 (Volume 26)
1 2
2022 (Volume 25)
1 2
2021 (Volume 24)
2020 (Volume 23)
1 2
2019 (Volume 22)
2018 (Volume 21)
2017 (Volume 20)
2016 (Volume 19)
2015 (Volume 18)
1 2
2014 (Volume 17)
1 2
2013 (Volume 16)
1 2
2012 (Volume 15)
1 2
2011 (Volume 14)
1 2
2010 (Volume 13)
1 2
2009 (Volume 12)
1-2