Homiletika

Title: Homiletika
Source document: Mazalová, Lucie. Čítanka snadných textů ze středověké latiny. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014, pp. 26-32
Extent
26-32
Type
Chapter
Language
Czech
Latin
Rights access
open access
License: Not specified license