Хожение игумена Даниила в Святую землю

Title: Хожение игумена Даниила в Святую землю
Transliterated title
Choženije igumena Daniila v Svjatuju zemlju
Variant title:
  • Хождение игумена Даниила в Святую землю
    • Choždenije igumena Daniila v Svjatuju zemlju
Contributor
Pospíšil, Ivo (Editor)
Source document: Stará literatura východních Slovanů a ruská literatura 18. století : (přehled a exkurzy s ukázkami textů z literatury 11.–17. století). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014, pp. 106-107
Extent
106-107
Type
Chapter
Language
Russian, Old
Rights access
open access
License: Not specified license