Поучение Владимира Мономаха

Title: Поучение Владимира Мономаха
Transliterated title
Poučenije Vladimira Monomacha
Contributor
Pospíšil, Ivo (Editor)
Source document: Stará literatura východních Slovanů a ruská literatura 18. století : (přehled a exkurzy s ukázkami textů z literatury 11.–17. století). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014, pp. 130-133
Extent
130-133
Type
Chapter
Language
Russian, Old
Rights access
open access
License: Not specified license