Житие протопопа Аввакума‚ им самим написанное

Title: Житие протопопа Аввакума‚ им самим написанное
Transliterated title
Žitije protopopa Avvakuma, im samim napisannoje
Contributor
Pospíšil, Ivo (Editor)
Source document: Stará literatura východních Slovanů a ruská literatura 18. století : (přehled a exkurzy s ukázkami textů z literatury 11.–17. století). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014, pp. 176-186
Extent
176-186
Type
Chapter
Language
Russian
Rights access
open access
License: Not specified license